Administratorem strony jest Anna Małojło, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Małojło, Anna Dedo fotografia ul. Podkowy 77 D/4, kod 04-937 Warszawa, NIP 5252323544, oraz właściciel strony internetowej www.annadedo.pl.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail aniamalojlo@gmail.com lub kontakt@annadedo.pl. 

Administrator przetwarzać będzie dane osobowe użytkowników na podstawie formularza kontaktowego w celu zawarcia umowy i realizacji (art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 pkt.t a - RODO) i prowadzenia księgowości firmy.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji umowy, w tym także do wystawienia i przesłania klientowi faktury dokumentującej zakup oraz dostęp do zdjęć.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych Osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie udostępnia danych osobą trzecim.

Użytkownik przysługują następujące uprawnienia:

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. Prawo do wniesienia sprzeciwów wobec przetwarzania,
3. Prawo do przenoszenia danych,
4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Administrator informuję niniejszym użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom :

1. Biuro rachunkowe Tkaczyk Biz, ulica Akacjowa 705 – 555 Tarczyn
2. Platforma internetowa do przechowywania zdjęć Photonesto.

Dane osobowe w postaci wizerunku wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na jego rozpowszechnianie, będą przekazywane szerokiemu gronu odbiorców w szczególności osoby odwiedzające stronę internetową administratora i konto na profilu społecznościowym administratora.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych, usługa nie będzie mogła być świadczone lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podanie danych Osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, pozostawionych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisanych w plikach cookies dane osobowe, nie będą przetwarzane w tym celu.

Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego.

Polityka prywatności
Anna Dedo Fotografia

Ania